CÔNG TY TNHH MTV DANH DỰ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MTV DANH DỰ

Địa chỉ:

Tổ 12, Ấp Tân Lập, Xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh tinh bột khoai mì
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN48423.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

27/09/2023 – 26/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: