CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ GREENPHAR

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ GREENPHAR

Địa chỉ:

Số 20 Đường Thanh Niên, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh Thực phẩm bổ sung các dạng: Viên nang, cốm, bột, dung dịch, thạch
(Food Code: CIV)

Mã số:

GOODVN48323.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

02/10/2023 – 01/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: