NÔNG HỘ NGUYỄN THANH PHONG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  NÔNG HỘ NGUYỄN THANH PHONG

Địa chỉ:

Ấp 9, Xã Gia Canh, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Rau ăn lá
Diện tích trồng trọt: 2000 m2
Sản lượng dự kiến: 30 Tấn/năm

Sản phẩm: Rau ăn quả
Diện tích trồng trọt: 1000 m2
Sản lượng dự kiến: 20 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN48123.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/09/2023 – 14/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: