HỢP TÁC XÃ MAMISU CHÂU ANH PHÁT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ MAMISU CHÂU ANH PHÁT

Địa chỉ:

Thôn Phượng Luật, Xã Đồng Lạc, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các loại bột từ hạt dinh dưỡng
Food code: CIV

Mã số:

GOODVN48023.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/09/2023 – 19/09/2023

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: