CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG.

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG.

Địa chỉ:

Số nhà 15, Đường Trần Quang Khải, Tổ 01, Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Sản xuất và kinh doanh: Khăn bông, vải, sợi;
2. Kinh doanh: Quần áo, khẩu trang

Mã số:

GOODVN47524.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

08/07/2024 – 07/07/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: