HỘ KINH DOANH SOLEIL

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH SOLEIL

Địa chỉ:

Số nhà 28, Phố Tây Trà, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh: bánh mì, mì tươi

Mã số:

GOODVN47523.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

11/09/2023 – 10/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: