CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAI MY

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAI MY

Địa chỉ:

Lô HF6 – HF7, Đường số 3, Khu công nghiệp Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất các cấu kiện kim loại

Mã số:

GOODVN47323.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/09/2023 – 19/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: