CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI

Địa chỉ:

212/A44+A51 Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

Quản lý vận hành chung cư, khu dân cư, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn

Mã số:

GOODVN47223.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

19/08/2023 – 18/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: