CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BAO BÌ VINAPACK

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BAO BÌ VINAPACK

Địa chỉ:

Lô CN1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh bao bì màng ghép phức hợp bao gói thực phẩm
(Food Code: I)

Mã số:

GOODVN47023.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

09/10/2023 – 08/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: