CÔNG TY TNHH DV CHÂU KHOA NGUYỄN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH DV CHÂU KHOA NGUYỄN
  Trụ sở chính: 18B Đường 762 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: Tổ 10, Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VIETGAP

Phạm vi:

Sản phẩm: Rau
Diện tích sản xuất: 2Ha
Sản lượng dự kiến: 30 tấn/năm

Mã số:

GOODVN47022.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/05/2022 – 15/05/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: