CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHÁT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHÁT

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 26A, Đường 4F, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Văn phòng: 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Thi công, lắp đặt công trình viễn thông; cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin và dịch vụ điện toán đám mây

Mã số:

GOODVN46823.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

24/08/2023 – 23/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: