CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA KHÔI NGUYÊN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA KHÔI NGUYÊN

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 139/37 Dương Văn Dương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhà máy sản xuất: Ấp Bàu Trai Hạ, Xã Tân Phú, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

1. Sản xuất và kinh doanh các đồ dùng nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;
2. Sản xuất và kinh doanh chai nhựa
(Food code: I)

Mã số:

GOODVN46523.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

13/10/2023 – 12/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: