CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Địa chỉ:

Số 277 Đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

1. Sản xuất và kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng: cao lỏng, siro, dung dịch, hỗn dịch, cốm, bột;
2. Sản xuất và kinh doanh thực phẩm bổ sung dạng: cao lỏng, siro, dung dịch, hỗn dịch, cốm, bột;
3. Sản xuất và kinh doanh thực phẩm thường dạng: cao lỏng, siro, dung dịch, hỗn dịch, cốm, bột

Mã số:

GOODVN46521.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/08/2021 – 15/08/2024

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Đã thực hiện

Ghi chú: