CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỮU LỢI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỮU LỢI

Địa chỉ:

Xóm Chữ, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018 & HACCP CODEX 2020 & GMP

Phạm vi:

San chia, đóng gói và kinh doanh các sản phẩm rau củ quả
Food code: BIII

Mã số:

GOODVN46023.FSMS & GOODVN46023.HACCP & GOODVN46023.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

19/09/2023 – 18/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: