HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG PHÚ RIỀNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG PHÚ RIỀNG

Địa chỉ:

Số 317, Thôn Phú Tân, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

Dịch vụ vệ sinh môi trường (thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt)

Mã số:

GOODVN456C23.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/09/2023 – 25/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: