HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HƯNG KHÁNH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HƯNG KHÁNH

Địa chỉ:

Thôn Lương An, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

Dịch vụ vệ sinh môi trường (thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt)

Mã số:

GOODVN456B23.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

09/10/2023 – 08/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: