CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI SƠN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI SƠN

Địa chỉ:

Khu Công nghiệp Bắc Bỉm Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Đúc, luyện, gia công các thiết bị vật tư cơ khí công nghiệp

Mã số:

GOODVN4523.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

01/03/2023 – 28/02/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: