CÔNG TY TNHH CLEAN MOUNTAIN VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH CLEAN MOUNTAIN VIỆT NAM

Địa chỉ:

Lô E1-1, Cụm Công nghiệp Dương Liễu, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

1. Sơ chế, tầm ướp, đóng gói thịt gia súc, gia cầm, rau củ;
2. Chế biến các sản phẩm từ thịt gia súc, thịt gia cầm: nước lẩu, nước canh
(Food code: : C0; CI; CIII)

Mã số:

GOODVN45223.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/10/2023 -11/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: