HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUỐI SẠCH TIẾN THÀNH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUỐI SẠCH TIẾN THÀNH

Địa chỉ:

Cao Xá, Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Chuối
Diện tích trồng trọt: 22,1 Ha
Sản lượng dự kiến: 415 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN44823.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

18/09/2023 – 17/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: