HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XANH PHỐ HIẾN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XANH PHỐ HIẾN

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Đội 6, Thôn Nễ Châu, Xã Hồng Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Sản xuất: Thôn Nễ Châu, Xã Hồng Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Nhãn
Diện tích trồng trọt: 9.37 Ha
Sản lượng dự kiến: 185 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN44723.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

08/08/2023 – 07/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: