CÔNG TY TNHH TRIỀU HOA MỸ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TRIỀU HOA MỸ

Địa chỉ:

938/3 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  

Tiêu chuẩn:

GMP Thực Phẩm

 

Phạm vi:

1. Chế biến suất ăn sẵn;
2. Cung cấp suất ăn công nghiệp;
3. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng

 

Mã số:

GOODVN4423.GMP

 

Tình trạng: 

Không còn hiệu lực/ Đã hủy

 

Hiệu lực: 

23/02/2023 – 22/02/2023

 

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

 

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

 

Ghi chú: