CÔNG TY TNHH DURI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH DURI

Địa chỉ:

61 Đường Tam Hà, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất bánh sầu riêng các loại
(Food code: CIII)

Mã số:

GOODVN44123.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/09/2023 – 25/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: