CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ A&E

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ A&E

Địa chỉ:

317 Hoàng Diệu, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Cung cấp dịch vụ bảo vệ

Mã số:

GOODVN44023.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

08/09/2023 – 09/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: