CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN GIA HUY

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN GIA HUY

Địa chỉ:

Toà A1 – Căn 05, Shophouse An Bình City, 232 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Dịch vụ logistic, giao nhận vận tải và tư vấn xuất nhập khẩu

Mã số:

GOODVN43923.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

11/08/2023 – 10/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: