CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CENTRAL LIGHT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CENTRAL LIGHT

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 65 Phan Triêm, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Sản xuất: Lô 271 Khu B1-7 KTĐC Hòa Liên 4, Xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và cung cấp sản phẩm Đèn chiếu sáng bằng công nghệ LED

Mã số:

GOODVN43623.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/10/2023 – 11/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: