CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRONG SẠCH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRONG SẠCH

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 1678A Tỉnh lộ 8, Tổ 4, Ấp 1, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: Số 109, Đường Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạch Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 

Phạm vi:

Kinh doanh dung dịch vệ sinh cá nhân

Mã số:

GOODVN4323.QMS 

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

27/02/2023 – 26/02/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: