CÔNG TY TNHH CERADO VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH CERADO VIỆT NAM

Địa chỉ:

Số 17/16, Khu phố Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Phân phối và kinh doanh các thiết bị vệ sinh

Mã số:

GOODVN43123.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

09/08/2023 – 08/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: