CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TBC BA MINH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TBC BA MINH

Địa chỉ:

Số 79, Đường Đào Sư Tích, Xã Phước Kiến, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 13485:2016

Phạm vi:

Sản xuất và cung ứng đèn diệt khuẩn UVC 222nm và 254nm

Mã số:

GOODVN43022.QMSM

Tình trạng: 

19/05/2022 – 18/05/2025

Hiệu lực: 

Có hiệu lực

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: