CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP LONG BIÊN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP LONG BIÊN

Địa chỉ:

Lô CN14-2, KCN Yên Phong mở rộng, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Kinh doanh khí hóa lỏng: NH3 99,9%;
2. Kinh doanh dung dịch Hóa chất: NH4OH và H2O2

Mã số:

GOODVN42323.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/03/2024 – 20/03/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: