CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC HÀ NAM NINH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC HÀ NAM NINH

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Đường 1A, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Sản xuất: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018 

Phạm vi:

Sản xuất, cung cấp và đóng gói bao bì các sản phẩm Gạo

Mã số:

GOODVN42322.FSMS 

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

24/07/2023 – 23/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: