CÔNG TY TNHH HECHENG ENTERPRISE VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH HECHENG ENTERPRISE VIỆT NAM

Địa chỉ:

Nhà xưởng 2, Lô T5A-T6, Đường số 12, Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng (giai đoạn 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất vali, túi xách

Mã số:

GOODVN4224.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/01/2024 – 21/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: