CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO BỒ CÔNG ANH HÒA LẠC

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO BỒ CÔNG ANH HÒA LẠC

Địa chỉ:

Thôn Đồng Cao, Xã Tiến Xuân, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

GMP

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh sản phẩm Cao Bồ Công Anh Vạn Hoa và Metta Hoàn Ngọc
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN42224.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/06/2024 – 14/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: