CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI P VÀ H

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI P VÀ H

Địa chỉ:

27A2 Võ Văn Hát, Phường Long Trường, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất bao bì giấy

Mã số:

GOODVN42223.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/08/2023 – 27/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: