CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SK VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SK VIỆT NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tòa nhà DBS Building, No28, Lô 31, Khu dịch vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Xóm mới, Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

TCVN 8826:2011 

Phạm vi:

Phụ gia hoá học cho bê tông

Mã số:

GOODVN42023.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

14/08/2023 – 13/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: