CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ MÁY SẢN XUẤT CỒN TÙNG LÂM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ MÁY SẢN XUẤT CỒN TÙNG LÂM

Địa chỉ:

Đường 3, Tổ 3, Ấp 4, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 13485:2016

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh: Cồn y tế

Mã số:

GOODVN41623.QMSM

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

04/08/2023 – 03/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: