CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ PHƯƠNG ĐÔNG STC

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ PHƯƠNG ĐÔNG STC

Địa chỉ:

Phòng 302 Tòa nhà 130 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 45001:2018

Phạm vi:

Cung cấp dịch vụ bảo vệ

Mã số:

GOODVN41524.OH&S

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

10/06/2024 – 09/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: