CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SẠCH VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SẠCH VIỆT NAM

Địa chỉ:

Quốc lộ 14, Tổ 4, Phường Nghĩa Phú, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

1. Sản xuất, gia công, kinh doanh cà phê rang xay, cacao, hồ tiêu;
2. Kinh doanh cà phê nhân xanh, macca

Mã số:

GOODVN41523.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

25/09/2023 – 24/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: