CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HOÀNG VŨ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HOÀNG VŨ

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 43, Tổ Quán Toan 1, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Sản xuất: Khu công nghiệp Lai Vu, Xã Lai Vu, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Sản xuất, gia công cơ khí và cấu kiện kim loại;
2. Gia công, sửa chữa, phục hồi các sản phẩm, thiết bị cơ khí

Mã số:

GOODVN41424.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

10/06/2024 – 09/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: