CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CHANG LIFE

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CHANG LIFE

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 51 Đường Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Lô 7, Khu 1, Tập thể Cảnh sát Kinh tế Tổ 5, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các loại hạt dinh dưỡng, ngũ cốc
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN41323.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

08/08/2023 – 07/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: