CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH HCC

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH HCC

Địa chỉ:

Khu Ụ Pháo, Điểm công nghiệp, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất, thi công và kinh doanh cửa nhôm kính

Mã số:

GOODVN41124.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

05/07/2024 – 04/07/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: