CÔNG TY TNHH MK YÊN HƯNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MK YÊN HƯNG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Đội 10, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Thôn Đỗ Mỹ, Xã Bãi Sậy, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Chế biến, đóng gói: Hạt tiêu, ớt, sả, gừng, tỏi, nghệ, hồi, quế

Mã số:

GOODVN41023.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

24/07/2023 – 23/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: