CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ TRƯỜNG GIANG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ TRƯỜNG GIANG

Địa chỉ:

Căn hộ 24, Nhà D, Khu TTQĐ, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018

Phạm vi:

Cung cấp dịch vụ bảo vệ

Mã số:

GOODVN40823.QMS & GOODVN40823.OH&SMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

31/07/2023 – 30/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: