CÔNG TY TNHH BRISTOL AGB

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH BRISTOL AGB

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Lầu 2 Saigonicom Building, 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: Tổ 11, Ấp Bưng Cần, Xã Bảo Hoà, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

TCVN 6168:2002

Phạm vi:

Chế phẩm vi sinh vật phân giải XENLULO

STT Sản phẩm được lấy mẫu
(Kiểu loại, thông số kỹ thuật)
Số lượng mẫu Tem niêm phong
1 Chế phẩm vi sinh AGB – Promix (dạng bột) 7 mẫu (đơn vị bao gói) GOODVN40524-1.HC5
2 Chế phẩm vi sinh AGB-EM (dạng nước) 7 mẫu (đơn vị bao gói) GOODVN40524-2.HC5

Mã số:

GOODVN40524.HC5

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

24/06/2024 – 23/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: