CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ LAN BAN MÊ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ LAN BAN MÊ

Địa chỉ:

19/7H Tân Thới Nhất 1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP

Phạm vi:

Xay và đóng gói cà phê
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN40324.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

24/06/2024 – 23/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: