CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ

Địa chỉ:

Số 6 Ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018

 

Phạm vi:

Cung cấp và lắp đặt, hiệu chuẩn, bảo hành, bảo trì thiết bị tự động hoá

 

Mã số:

GOODVN4023.QMS & GOODVN4023.OH&SMS

 

Tình trạng: 

Có hiệu lực

 

Hiệu lực: 

09/02/2023 – 08/02/2026

 

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

 

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

 

Ghi chú: