CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NHỰA CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NHỰA CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 8 Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và gia công sản phẩm linh kiện bằng nhựa

Mã số:

GOODVN40123.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/09/2023 – 11/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: