CÔNG TY TNHH MÂY TRE VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MÂY TRE VIỆT NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 30, X3 Khu Ga, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Thôn 3, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ

Mã số:

GOODVN40023.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

03/10/2023 – 02/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: