CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

Địa chỉ:

127-137 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

1. Sơ chế, chế biến món ăn;
2. Kinh doanh dịch vụ ăn uống tại nhà hàng

Mã số:

GOODVN39623.FSMS

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

31/07/2023 – 30/07/2023

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: