CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BK (ISO 13485:2016)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BK

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 171 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: Lô A9.1, KCN Chơn Thành 1, Phường Thành Tâm, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 13485:2016

Phạm vi:

Sản xuất, đóng gói và kinh doanh găng tay cao su y tế latex

Mã số:

GOODVN39323.QMSM

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/06/2023 – 15/06/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: