CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH CAO ỐC VĨNH TƯỜNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH CAO ỐC VĨNH TƯỜNG

Địa chỉ:

448 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Dịch vụ quản lý tòa nhà

Mã số:

GOODVN39123.QMS

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

07/08/2023 – 06/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: